Pokládka a údržba pryžové dlažby

V jedné z předchozích aktualit jsme si rozebrali použití gumové dlažby.

https://www.pryzovepodlozky.cz/news/pryzova-dlazba-informace

Dnes se budeme zabývat trochu více detailněji právě pokládkou, údržbou a projdeme si tento postup od A do Z.

Podklad pro gumovou dlažbu

Gumovou dlažbu klasickou doporučujeme pokládat na asfaltový, betonový nebo jiný zpevněný podklad.

https://www.pryzovepodlozky.cz/p/pryzova-dlazba

Gumovou dlažbu puzzle doporučujeme pokládat na nepropustné nebo částečně propustné povrchy. Nepropustné jsou např. asfalt, beton, zámková dlažba betonová apod.

Částečně propustné povrchy jsou např. cementově-pískový podsyp nebo hubený beton.

https://www.pryzovepodlozky.cz/p/pryzova-dlazba-puzzle

Podklad musí být rovný a připravený na to, aby v průběhu let nedocházelo k jeho deformaci, nebo k deformaci gumové dlažby. Gumová dlažba kopíruje povrch, na který je pokládána, takže zamezte veškerým prohlubním a zvedání podloží.

Gumovou dlažbu puzzle i klasickou pokládáme vždy na čistý povrch, který je zbaven jakýchkoliv nečistot (prach, listí, vosk apod.) nebo mastnoty.

Příklad profilu při pokládce gumové dlažby

Na obrázku výše můžete vidět příklad profilu při pokládce gumové dlažby.

1. vrstva - Gumová dlažba puzzle (může být i v klasickém formátu, fotografie je pouze ilustrační)

2. vrstva - Betonová vrstva smíchaná se štěrkem (doporučená tloušťka min. 0,5 - 1,0 cm)

3. vrstva - Zhutněný štěrk

4. vrstva - Drcené kamenivo

5. vrstva - Geotextilie pro filtraci a separaci

6. vrstva - Zemina

Příprava před vlastní pokládkou gumové dlažby

Před vlastní pokládkou jakékoliv naší dlažby, ať už se jedná o pokládku gumové zámkové dlažby nebo o pokládku gumové dlažby, doporučujeme pro co největší minimalizaci rozměrové tolerance, rozložit 24 hodin před vlastní pokládkou všechny gumové dlaždice.

Ptáte se proč?

Typickou vlastností gumy je celková teplotní roztažnost. To se projevuje při nižších a vyšších teplotách.

Při nižších teplotách dochází ke smršťování gumy.

Při teplotách vyšších dochází naopak k roztažení gumy.

Čím menší je tloušťka gumové dlažby, desky a jakékoliv podložky, tak tím větší jsou sklony k rozměrové deformaci.

Rozměrová tolerance činí +/- 5 mm na délka +/- 2 mm na tloušťku.

Tyto tolerance se mohou projevit i skladováním gumových výrobků na paletách, kde dochází k většímu zatížení dlaždic, které jsou umístěny v nižších vrstvách palety.

Co se týče teploty okolí, tak ideální teplota pro pokládku je mezi 5 ºC a 25 ºC.

V případě používání polyuretanového lepidla při pokládce je nutné provádět pokládku mezi 10 ºC a 25 ºC.

Co je vhodné si připravit na pokládku gumové dlažby?

  1. Pracovní potřeby a případné oděvy - rukavice, kolenové chrániče
  2. Zalamovací nožík s náhradními čepelemi, přímočará elektrická pila nebo ruční pila - zkrátka jakýkoliv nástroj k řezání dlažby
  3. Fix, křída nebo jakýkoliv marker
  4. Gumové kladívko
  5. Dávkovač na lepidlo nebo štětec
  6. Polyuretanové lepidlo - k dostání v jakémkoliv hobby marketu

Pokládka gumové dlažby s použitím polyuretanového lepidla

Ujistěte se, že při použití polyuretanového lepidla nedojde k poškození nebo jakémukoliv negativnímu vlivu na gumovou dlažbu nebo na podklad samotný.

Gumová dlažba se pokládá rastrem (černou profilovou částí) dolů.

Ujistěte se, že pokládáte dlažbu na suchý podklad.

V případě pokládání dlažby na plochu s vysokou mírou zátěže (veřejné sportoviště), je nutné, aby bylo lepidlo rozvrstveno na celou spodní plochu dlaždice, ideálně za pomocí zubové stěrky anebo hřebenu.

Spotřeba polyuretanového lepidla na klasickou dlažbu se odhaduje v rozmezí 0,7 - 1,0 Kg/m2.

Spotřeba polyuretanového lepidla na puzzle dlažbu se odhaduje v rozmezí 0,1 - 0,2 Kg/m2.

Pokud není možné provádět podlepení dlažby ze spodní části (profilové), doporučujeme lepidlo nanášet po stranách. Maximálně ovšem do poloviny tloušťky dlaždice, aby při spojení dlaždic nedocházelo k nežádoucímu vytlačení lepidla na povrch. Gumové dlaždice je možné lepit i k obrubníkům za účelem získání kompaktního pryžového povrchu.

Nedoporučujeme lepidlo nanášet po celém obvodu dlaždice v případě lepení ze stran, mohlo by dojít k efektu nepropustnosti vody mezi jednotlivými dlaždicemi.

Po jednotlivém lepení dlažby k sobě, tak je vhodné přitlouct dlaždice k sobě za pomocí ideálně gumové paličky, aby bylo zamezeno jakémukoliv vzniku vzduchových bublin.

Po složení celé dlažby doporučujeme nechat dlažbu 48 hodin v klidu a nevystavovat ji žádné zátěži z důvodu precizního zaschnutí lepidla.

Řezání gumové dlažby v provedení puzzle

Z jedné gumové dlaždice puzzle můžeme vytvořit 2 ukončovací díly jedním řezem.

Řez provedeme v místě čerchované čáry.Jedním řezem dostaneme 2 ukončovací díly.

Za pomoci 3 podložek můžeme vytvořit např. podobnou plochu s ukončením na obou stranách.

Z jedné gumové dlaždice puzzle můžeme vytvořit až 4 rohové, ukončovací dlaždice.

Předchozími řezy můžeme docílit např. následujícího výsledku.

Používání a údržba gumové dlažby

Na gumovou dlažbu není možný vstup v obuvi atletickými kolíky, v kopačkách, bruslích nebo obuvi na podpatcích. Není vhodné na ní jezdit na skateboardu, kole, motorkách apod.

Doporučujeme alespoň 1 za týden provést kontrolu, zda se na dlažbě nenachází žádné z výše zmíněných věcí, které by mohly dlažbu poškodit.

Co se týče čištění, tak stačí obyčejný proud vody z hadice bez jakéhokoliv chemického přípravku a dále stačí jen zametání.

Montáž a údržba dlažby s umělou trávou

https://www.pryzovepodlozky.cz/p/dlazba-umela-trava

https://www.pryzovepodlozky.cz/p/dlazba-puzzle-umela-trava

Výše zmíněné informace o pokládce s pomocí polyuretanového lepidla a údržbě se vztahují i na tento typ dlažby.

Kvůli přepravě a skladování jednotlivých dlaždic na paletě, dojde ke slehnutí travnatých vláken.

Doporučujeme tedy jednotlivé dlaždice vyčesat nylonovým smetákem nebo kartáčkem. Docílíte tímto očekávaného jevu s umělou trávou.

V případě klasické dlažby s umělou trávou doporučujeme pokládat dlaždice tzv. cihlovým pokládáním, aby nedošlo k nedokonalým spojům při spojení 4 hran najednou.

Na závěr pro Vás máme pár tipů na údržbu dlažby s umělou trávou

Údržba v interiérech

- omývání vlhkým hadříkem

- pravidelné vysávání nebo zametání

- kartáčování za pomocí nylonového kartáčku

Údržba v exteriérech

- čištění tlakovou vodou

- pravidelné vysávání nebo zametání

- kartáčování za pomocí nylonového kartáčku

- pravidelné odstraňování hrubších nečistot (např. listí a bláto)