Příprava a pokládka pryžové dlažby

Příprava před vlastní pokládkou gumové dlažby

Před vlastní pokládkou jakékoliv naší dlažby, ať už se jedná o pokládku gumové zámkové dlažby nebo o pokládku gumové dlažby, doporučujeme pro co největší minimalizaci rozměrové tolerance, rozložit 24 hodin před vlastní pokládkou všechny gumové dlaždice.
Ptáte se proč?
Typickou vlastností gumy je celková teplotní roztažnost. To se projevuje při nižších a vyšších teplotách.
Při nižších teplotách dochází ke smršťování gumy.
Při teplotách vyšších dochází naopak k roztažení gumy.
Čím menší je tloušťka gumové dlažby, desky a jakékoliv podložky, tak tím větší jsou sklony k rozměrové deformaci.
Rozměrová tolerance činí +/- 5 mm na délka +/- 2 mm na tloušťku.
Tyto tolerance se mohou projevit i skladováním gumových výrobků na paletách, kde dochází k většímu zatížení dlaždic, které jsou umístěny v nižších vrstvách palety.
Co se týče teploty okolí, tak ideální teplota pro pokládku je mezi 5 ºC a 25 ºC.
V případě používání polyuretanového lepidla při pokládce je nutné provádět pokládku mezi 10 ºC a 25 ºC.

Co je vhodné si připravit na pokládku gumové dlažby?

  1. Pracovní potřeby a případné oděvy - rukavice, kolenové chrániče
  2. Zalamovací nožík s náhradními čepelemi, přímočará elektrická pila nebo ruční pila - zkrátka jakýkoliv nástroj k řezání dlažby
  3. Fix, křída nebo jakýkoliv marker
  4. Gumové kladívko
  5. Dávkovač na lepidlo nebo štětec
  6. Polyuretanové lepidlo - k dostání v jakémkoliv hobby marketu

Pokládka gumové dlažby s použitím polyuretanového lepidla

Ujistěte se, že při použití polyuretanového lepidla nedojde k poškození nebo jakémukoliv negativnímu vlivu na gumovou dlažbu nebo na podklad samotný.
Gumová dlažba se pokládá rastrem (černou profilovou částí) dolů.
Ujistěte se, že pokládáte dlažbu na suchý podklad.
V případě pokládání dlažby na plochu s vysokou mírou zátěže (veřejné sportoviště), je nutné, aby bylo lepidlo rozvrstveno na celou spodní plochu dlaždice, ideálně za pomocí zubové stěrky anebo hřebenu.

Spotřeba polyuretanového lepidla na klasickou dlažbu se odhaduje v rozmezí 0,7 - 1,0 Kg/m2.
Spotřeba polyuretanového lepidla na puzzle dlažbu se odhaduje v rozmezí 0,1 - 0,2 Kg/m2.
Pokud není možné provádět podlepení dlažby ze spodní části (profilové), doporučujeme lepidlo nanášet po stranách. Maximálně ovšem do poloviny tloušťky dlaždice, aby při spojení dlaždic nedocházelo k nežádoucímu vytlačení lepidla na povrch. Gumové dlaždice je možné lepit i k obrubníkům za účelem získání kompaktního pryžového povrchu.
Nedoporučujeme lepidlo nanášet po celém obvodu dlaždice v případě lepení ze stran, mohlo by dojít k efektu nepropustnosti vody mezi jednotlivými dlaždicemi.
Po jednotlivém lepení dlažby k sobě, tak je vhodné přitlouct dlaždice k sobě za pomocí ideálně gumové paličky, aby bylo zamezeno jakémukoliv vzniku vzduchových bublin.
Po složení celé dlažby doporučujeme nechat dlažbu 48 hodin v klidu a nevystavovat ji žádné zátěži z důvodu precizního zaschnutí lepidla.